кп. save

пре. и др. сачувати г. (енгл. save)
идеј. снимити

Уписати податке који постоје само у радној меморији у датотеку на трајном складишном медијуму, како би се могли повратити после изласка из програма у коме су настали или гашења рачунара, или се пренети с једног рачунара на други.

кп. saving

пре. и др. чување и. (енгл. saving)
КДЕ уписивање и. (енгл. saving)
идеј. снимање

Поступак којим се постиже да подаци буду сачувани.

Коментари:

О појму:

Претресање израза: Сорта.

кп. screensaver

ук./КДЕ/Фед. чувар екрана и.с. (енгл. screen saver) — аку. чувар екрана
Гном чувар екрана и.с. (енгл. screen saver) — аку. чувара екрана

Програм који се аутоматски покреће после неког времена неактивности корисника, исцртавајући разне облике или смењујући слике преко целог екрана. Овим се некада спречавало неуједначено трошење фосфорног слоја монитора, на шта су модерни монитори отпорни, па овакав програм данас има више декоративну сврху. Може, међутим, такође закључати активну сесију из безбедносних разлога, тако да корисник мора да унесе лозинку кад жели да настави с радом.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. scrollbar

ук./КДЕ клизачка трака и.с. (енгл. scrollbar)
Гном/Либо. клизач и., трака за померање и.с. (енгл. scrollbar)
Моз. клизач и. (енгл. scrollbar)

Виџет за показивање положаја и кретање кроз документ превише велики да би цео стао на екран. Дугуљастог облика, садржи клизач који показује текући положај у документу, и који корисник може померати мишем ради кретања кроз документ. Може бити усправне или водоравне оријентације, према томе да ли је садржај виши или шири од екрана, или и једно и друго.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. separator

ук./КДЕ раздвајач и. (енгл. separator, delimiter)
Гном разделник и., раздвојник и., раздвајач и., одвајач и. (енгл. separator, delimiter)
Либо. разделник и., раздвојник и., раздвајач и., одвајач и., сепаратор и. (енгл. separator, delimiter)
Моз. раздвајач и., сепаратор и. (енгл. separator, delimiter)
Фед. разделник и., раздвојник и. (енгл. separator, delimiter)

Утврђени знак (или више њих) који текст дели на појединичне ниске. Често потребан при запису података као текстуалних спискова или табела, како би програми којима су улаз могли правилно да их рашчлане. Неки од уобичајених знакова за ову намену су размак, запета, тачка-запета, итд.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. server

пре. и др. сервер и. (енгл. server)

Комбинација рачунара и наменског софтвера у мрежи чији је задатак да прима и обрађује захтеве од других рачунара, и на основу њих складишти, шаље и прослеђује тражене податке. У зависности од степена важности и оптерећења, овакви рачунари могу бити грађени од посебног, уместо потрошачког, хардвера. Један физички рачунар може опслуживати неколико разнородних типова захтева и података, нпр. руковати е-поштом и одашиљати веб странице.

Детаљније: Википедија

кп. service

ук./КДЕ/Либо./Фед. сервис и. (енгл. service)
Гном сервис и., услуга и. (енгл. service)
Моз. услуга и. (енгл. service)

Дежурни систем који прихвата захтеве и податке од корисника, обрађује их, и прослеђује назад резултате. Може бити изведен као самостални програм или саставни део већег програма на локалном рачунару, или протокол за саобраћање кроз мрежу.

кп. setting

ук./КДЕ поставка и. (енгл. setting, preference)
Гном/Либо./Моз./Фед. поставка и., подешавање и. (енгл. setting, preference)

Избор корисника који одређује нешто у вези са изгледом или понашањем програма, и који се трајно памти док га корисник поново не измени. Најчешће има подразумевану вредност, мада се понекад она тражи од корисника при првом покретању програма.

Коментари:

О појму:

Нека окружења на српском намерно прате двојство енглеског израза, додељујући тачно један српски једном енглеском. Нпр. у Гному је preference увек ‘поставка’, а setting ‘подешавање’.

кп. shell

ук./Гном/Либо. љуска и. (енгл. shell)
КДЕ шкољка и. (енгл. shell)
Фед. љуска и., командно окружење и.с. (енгл. shell)

Софтверски слој који кориснику пружа сучеље за комуникацију и управљање радним слојем, попут функција оперативног система и система датотека. Обично се мисли на слој текстуалног типа, где корисник тастатуром уноси наредбе које треба извршити, али може бити и графичког типа.

Детаљније: Википедија

кп. shortcut

пре. и др. пречица и. (енгл. shortcut)
Моз. скраћеница и. (енгл. shortcut)

Комбинација два или више тастера на тастатури, некад укључујући и дугмад миша, притиском на коју се изводи одређена радња у програму. Посебно корисне за честе радње, корисник их најчешће може прилагодити свом укусу.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. software

пре. и др. софтвер и. (енгл. software)
идеј. мекотворина

Нематеријална надградња хардвера, која чини рачунар употребљивим за различите намене. Чине је: оперативни системи, драјвери, системске алатке, кориснички програми, игре, итд.

Детаљније: Википедија

Порекла:

Ф.М. о изразу мекотворина:

Овај се израз појављује у „Оксфордском речнику рачунарства‟.

Коментари:

О изразу софтвер:

Градивна именица; множина „софтвери“ може се употребити само да означи неколико различитих врста софтвера (нпр. забавни, научни, уметнички), а никако за скуп појединачних програма.

Ф.М. о изразу мекотворина:

Нисам приметио да је ико други користио ову реч за превод.

кп. source [пргм.]

пре. и др. извор и. (енгл. source)

Укупност датотека, и њихово распоређење у стабло фасцикли, из које се гради неки комад софтвера. Чини је у основи изворни код, а затим и графика, звукови, документација, итд.

кп. source2

пре. и др. извор и. (енгл. source)

Место са којег се подаци читају у неком поступку над системом датотека.

кп. sourcecode [пргм.]

пре. и др. изворни код и.с. (енгл. source code) — и. код

Ко̂д којим је потпуно дефинисан и из којег се гради неки комад софтвера.

Детаљније: Википедија

кп. source_p [пргм.]

пре. и др. изворни п. (енгл. source)

Који је део извора или садржи елементе извора, посебно изворни код.

кп. space

пре. и др. размак и. (енгл. space)

Основни знак за раздвајање речи у тексту, који између њих визуелно оставља празан простор приближне ширине од пола до једног просечног слова. Најчешће употребљаван међу празнинама.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. splashscreen

ук./КДЕ/Фед. уводни екран (енгл. splash screen)
Гном уводни екран, поздравни екран (енгл. splash screen)

Слика која се појављује током покретања већих програма (или оперативног система), и нестаје пошто је програм спреман за употребу. Обично заузима мањи, средишњи део екрана. Служи како у естетске сврхе, тако и да би корисник био обавештен да је покретање у току. Може пружати и неке опште податке, попут верзије програма.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. statusbar

ук./Моз. статусна трака и.с. (енгл. status bar)
Гном линија са стањем и.с., статусна линија и.с. (енгл. status bar)
КДЕ трака стања и.с. (енгл. status bar)
Либо. статусна линија и.с., статусна трака и.с. (енгл. status bar)

Део графичког сучеља који садржи показатеље изборног понашања програма, наводи податке о документу на коме се ради, и где се издају поруке обавештења за корисника. Обично у виду дугуљастог водоравног потеза при дну прозора.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. string [пргм.]

ук./КДЕ ниска и. (енгл. string)
Гном низ знакова и., ниска и., текст и. (енгл. string)
Либо. низ знакова и., ниска и. (енгл. string)
Моз. низ знакова и., текст и., словни низ и. (енгл. string)
Фед. стринг и., низ знакова и., ниска и. (енгл. string)
идеј. знаковни низ

Уређени низ података знаковног типа: слова, бројева, интерпункције и др. Користи се за представљање текста на природним језицима, серијализовање података за упис у текстуалне датотеке, комуникацију између процеса на рачунару, односно између рачунара и мреже. Некада граница између ових намена није оштра, нпр. УРЛ низови служе и за програмско дохватање ресурса, али и корисницима као назив неког места у мрежи.

Детаљније: Википедија

кп. syntaxhighlighting

пре. и др. истицање синтаксе и.с. (енгл. syntax highlighting)
Моз. бојење синтаксе и.с. (енгл. syntax highlighting)

Визуелно разликовање синтаксичких елемената у тексту са формалном структуром, попут изворног кода, текста с обележавањем, програмских подешавања, итд. Обично присутно у уређивачима текста, у виду придавања различитих боја и стилова фонта елементима синтаксе, одређених типом датотеке која се посматра.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. systemtray

ук./КДЕ системска касета и.с. (енгл. system tray)
Гном обавештајна зона и.с. (енгл. notification area)
Либо. системска касета и.с.
Фед. системска касета и.с., обавештајна зона и.с., системска палета и.с.

Део једног од панела радне површине где програми оглашавају своје присуство (тако да се могу обновити одатле) и неке догађаје до којих у њима долази. Присуство је обично исказано низом икона, које могу мењати изглед у зависности од стања програма, или се јављати само при неком догађају.

Детаљније: Википедија (енгл.)