кп. reader

пре. и др. читач и. (енгл. reader)

Приказивач текстуалног садржаја, често посебно прилагођен да учини читање са монитора што мање заморним. Две изражене подгрупе: за читање текстуалних датотека разних формата (нпр. ПДФ-а), или информација које пристижу са Интернета (нпр. РСС довода).

кп. regularexpression [пргм.]

ук./Гном/Либо./Моз. регуларни израз и.с. (енгл. regular expression)
КДЕ регуларни израз и.с. (енгл. regular expression) — скр. региз
Фед. регуларни израз и.с. (енгл. regular expression) — скр. regex

Врста образаца за поклапање текста, тачно дефинисане синтаксе у којој се неки знакови поклапају дословно, док други одређујући начин, врсту и број стварних знакова који ће бити поклопљени. Често се користе за напредну претрагу текста у програмима, нпр. у уређивачима текста. Постоји неколико подврста, различитих по детаљима синтаксе и могућностима поклапања које пружају.

Детаљније: Википедија

кп. rename

пре. и др. преименовати г. (енгл. rename)
Либо. променити име г.с. (енгл. rename)

Променити назив неког објекта, нпр. датотеке или фасцикле. Једна од уобичајених радњи у прегледачима.

кп. render

ук./КДЕ/Либо. рендеровати г. (енгл. render)
Гном рендеровати г., исцртавати г. (енгл. render)

Обрадити скуп дискретних графичких инструкција тако да се добије дводимензионални приказ састављен од пиксела. На пример, од фонта дефинисаног кривама ствара се битмапирана верзија за приказ на екрану, од веб странице дефинисане ХТМЛ-ом ствара се приказ у прегледачу, од тродимензионалне сцене дефинисане полигонима ствара се дводимензионална слика или анимација.

Детаљније: Википедија (енгл.)

Коментари:

О појму:

Претресање израза: Сорта.

кп. renderer

ук./Гном/КДЕ рендерер и. (енгл. renderer)
идеј. исцртавач

Програм или мотор за рендеровање.

кп. render_i

ук./КДЕ рендеринг и. (енгл. rendering)

Крајњи резултат поступка рендеровања.

кп. render_p

ук./КДЕ рендерски п. (енгл. render)

Који изводи рендеровање или се користи у том поступку.

кп. render_pb

ук./КДЕ рендеровани п. (енгл. rendered)

Који је постао рендеровањем.

кп. repository

ук./КДЕ ризница и. (енгл. repository)
Гном складиште и. (енгл. repository)
Фед. ризница и., спремиште и., репозиторијум и. (енгл. repository)

Место одакле се на аутоматизован начин могу добавити и инсталирати разни програми, како по први пут тако и касније ради надоградње. Обично се налази негде на мрежи и важи само за одређени оперативни систем.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. repository2 [пргм.]

ук./КДЕ/Фед. ризница и. (енгл. repository)
Гном складиште и. (енгл. repository)

Фасцикла у којој СУВ одржава стабло фасцикли неког извора. Често је омогућен приступ кроз мрежу, тако да СУВ поступке могу обављати и подесни клијенти на удаљеним рачунарима.

кп. reset

ук./КДЕ ресетовати г. (енгл. reset)
Гном/Либо. вратити г., поново поставити г.с., ресетовати г. (енгл. reset)
Моз. вратити г., обновити г.с. (енгл. reset)
Фед. вратити г., поново поставити г.с., повратити г.с. (енгл. reset)

Из тренутног стања пребацити објекат у неко почетно, подразумевано, чисто од временом накупљеног историјата радњи или грешака. Може се учинити над делом садржаја неког документа (нпр. стиловима у тексту), програмима и њиховим подешавањем, или пак целим оперативним системом уз поновно покретање рачунара.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. rightclick

ук./КДЕ кликнути десним г.с. (енгл. right click)

Притиснути десно дугме миша или уређаја сличне намене ради активирања одређене радње у програму.

Коментари:

Ч.И. о изразу кликнути десним:

Док је именичко „десни клик“ јасно, код глагола би се „десно кликнути“ могло схватити као „кликнути десно“.

кп. rightclick_i

пре. и др. десни клик и.с. (енгл. right click)

Поступак или тренутак притиска на десно дугме миша или уређаја сличне намене.

кп. row

ук./Гном/Моз./Фед. ред и. (енгл. row)
КДЕ врста и. (енгл. row)
Либо. ред и., врста и. (енгл. row)

Водоравни низ ћелија у графичкој табели.

кп. row_db

ук./КДЕ врста и. (енгл. row, record)
идеј. ред, слог

Највиши ниво поделе у апстрактним табелама у базама података, који садржи све податке о једном објекту који база прати. Често је један од тих података јединствени идентифактор објекта.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. runner

КДЕ извођач и. (енгл. runner)

Плазма прикључак за контекстно-осетљиво извођење радњи над текстом који корисник уноси. То може бити извршавање наредбе одређене унетим текстом, израчунавање математичких израза, претварање физичких јединица, отварање веб страница, итд. У КДЕ-у се ови прикључци испољавају најпре у прозорчету „Изврши наредбу...“, али их може користити било који КДЕ програм.