кп. quit

ук./Гном/Фед. изаћи г. (енгл. quit)
КДЕ напустити г. (енгл. quit)
Либо. изаћи г. (енгл. exit)
Моз. крај и. (енгл. quit)

Престати са радом у неком програму на правилан начин, тако да се окончају све радње у току и сачувају сви подаци. Програм тиме обично, али не обавезно, бива уклоњен из радне меморије, ослобађујући простор за рад других програма.