кп. page

ук./КДЕ/Либо./Фед. страница и. (енгл. page)
Гном страница и., страна и. (енгл. page)
Моз. страна и. (енгл. page)

Претежно статичан текстуално-визуелни распоред садржаја на дводимензионалној позадини, који се чита и прегледа књишким редом, од врха ка дну и слева удесно. Може бити електронска припрема материјала за стварање физичких отисака, али и самосвојни електронски израз, примарно намењен читању са екрана.

Коментари:

О појму:

Претресање израза: 1, 2.

кп. panel

пре. и др. панел и. (енгл. panel)

Правоугаона област у корисничком сучељу у коју се смештају виџети разнородних типова и намена. На пример, такве области на радној површи могу садржати траку задатака, системску касету, мени програма, итд.

кп. parse [пргм.]

ук./КДЕ/Либо./Фед. рашчланити г. (енгл. parse)
Гном рашчланити г., обрадити г. (енгл. parse)
Моз. раставити г. (енгл. parse)
идеј. парсирати

Поделити улазни ток знакова у токене и од њих саставити синтаксно стабло.

кп. parser [пргм.]

ук./КДЕ/Либо./Фед. рашчлањивач и. (енгл. parser)
Гном рашчлањивач и., програм за обраду и.с., обрађивач и. (енгл. parser)
Моз. растављач и. (енгл. parser)
идеј. парсер, синтаксни анализатор

Компонента програма за обраду података која рашлањује улазне податке, оверава њихову синтаксну исправност, и слаже у облик погодан за даљу обраду. На пример, код преводиоца или интерпретатора прва фаза обраде изворног кода.

Детаљније: Википедија

кп. passphrase

пре. и др. лозинка и. (енгл. passphrase)

Подужа лозинка, која се састоји од више речи. Уводи се у случајевима када је потребна већа безбедност него што је пружа обична лозинка, нпр. за заштиту приватног кључа за шифровање.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. password

пре. и др. лозинка и. (енгл. password)
идеј. шифра

Тајна ниска коју зна само њен власник, и која му служи као потврда да је то заиста он. Уписује је при приступу одређеним местима, нпр. пријављивању на систем, или при шифровању података. Обично је у питању једна реч, мада у ширем смислу — ради појачане безбедности може садржати наизменично велика и мала слова, знаке интерпункције и бројеве.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. paste

ук./Гном/Либо./Моз./Фед. убацити г. (енгл. paste)
КДЕ налепити г. (енгл. paste)
идеј. унети, пренети

Убацити умножак текста или другог садржаја из списка исечака у документ на коме се тренутно ради.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. pattern

ук./КДЕ/Моз. образац и. (енгл. pattern)
Гном образац и., узорак и., шаблон и. (енгл. pattern)
Либо. узорак и., шаблон и. (енгл. pattern)
Фед. образац и., узорак и. (енгл. pattern)

Ниска обичних и посебних знакова помоћу које се поклапају друге ниске и делови текста. Овакве ниске користе се, између осталог, за претрагу и издвајање текста, бирање по имену појединих објеката из већег скупа (нпр. датотека), проверу ваљаности формалних ниски (нпр. адреса). Јављају се у различитим видовима, према саставу и функцији посебних знакова које могу садржати.

кп. plasma [прог.]

КДЕ Плазма и. (енгл. Plasma)

Подразумевана љуска радне површине под КДЕ-ом 4, с тежњом на визуелној лепоти и богатсву графичких ефеката. Омогућава лако и брзо писање аплета и прикључака складно уклопљених у целину радне површине.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. plasma_p

КДЕ плазма п. (енгл. Plasma)

Који је начињен над технологијама Плазме, заснивајући на њима своју функционалност, појаву и уклапање у радно окружење.

кп. plugin

ук./КДЕ прикључак и. (енгл. plugin)
Гном/Либо./Фед. додатак и. (енгл. plugin)
Моз. додатак и., прикључак и. (енгл. plugin)

Комад софтвера који се по жељи корисника додаје у већи програм, ради проширења типова садржаја којима може да се рукује. На пример, у веб читачима за пуштање одређеног типа видео материјала, или у графичким програмима за подршку одређеног формата слике.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. pointer

ук./КДЕ/Либо./Моз. показивач и. (енгл. cursor, pointer)
Гном курзор и., показивач и. (енгл. cursor, pointer)
Фед. миш и., курсор и. (енгл. cursor, pointer)

Екрански представник улазног уређаја попут миша или трекбола, којим корисник кликће на елементе сучеља (најчешће графичког) ради извршавања радњи у програмима. Обично у виду стрелице или шаке са упереним прстом, а уме и да мења облик према дешавањима у програму (нпр. док се изводи дужа радња).

Детаљније: Википедија

кп. pointer2 [пргм.]

пре. и др. показивач и. (енгл. pointer)
идеј. поинтер

Променљива која садржи адресу меморије на којој је ускладиштен податак или низ података одређеног типа. У неким програмским језицима под непосредном контролом програмера, док их други језици користе аутоматски у позадини.

Детаљније: Википедија

кп. pointer3

пре. и др. показивач и. (енгл. pointer)

Објекат чија је главна намена да укаже на неки други објекат, односно чијим се праћењем тај други објекат може сагледати или дохватити.

кп. privatebrowsing

ук./Моз. поверљиво читање и. (енгл. private browsing)

Режим читања веб страница у којем веб читач не бележи историјат прегледаних страница, обележиваче, историјат претраживања и друге податке који би касније могли да се употребе за утврђивање веб страница које је корисник посетио.

Детаљније: Мозилин вики (енгл.)

кп. proxy

ук./КДЕ/Фед. прокси и. (енгл. proxy)
Гном/Либо. посредник и. (енгл. proxy)
Моз. прокси и., посредник и., заступник и. (енгл. proxy)

Сервер који се понаша као кеш за веб странице. Намера је да буде близу рачунарима клијентима, нпр. код интернет провајдера, тако да се често посећиване веб странице испоручују брже него да се сваки клијент непосредно обраћа стварном изворном серверу. Понекад може и да филтрира захтеве које обрађује и садржаје које пропушта.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. puzzle

пре. и др. загонетка и. (енгл. puzzle)

Мисаони проблем који захтева домишљатост и креативност да би се решио, често вештачки конструисан у забавно-образовне сврхе. Омиљени елемент рачунарских игара.

кп. puzzle2

пре. и др. слагалица и. (енгл. puzzle)

Главоломка у којој треба уклопити насумично промешане делове у почетну целину. Може бити дводимензионална, попут слике растављене на плочице које треба склопити на табли, или тродимензионална, у виду разноликих механичких направа са покретним деловима.

Детаљније: Википедија (енгл.), Википедија (енгл.)

кп. puzzle3

пре. и др. логички п. (енгл. puzzle)

Жанр игара у којима играч мора изнова да анализира проблеме и синтетизује решења како би могао да напредује. Може бити и аркадног карактера, тако да поред размишљања захтева и моторну координацију.

Детаљније: Википедија (енгл.)