кп. oblique

пре. и др. искошен п. (енгл. oblique)

Облик фонта у којем су слова нагнута удесно у односу на основна. Исте намене као и курзивни облик, често се уместо њега среће код бесерифних фонтова.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. offline

ук./Либо./Фед. ван мреже пре.с. (енгл. offline)
Гном/Моз. ван мреже пре.с., неповезан п. (енгл. offline)
КДЕ ван везе пре.с. (енгл. offline)
идеј. офлајн

Стање супротно оном на мрежи. Односи се или на објекат који се може налазити у оба стања (нпр. рачунар који се повремено везује на мрежу), или на било шта што није доступно на мрежи иако би у принципу могло бити (нпр. папирна документација).

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. online

ук. на мрежи пре.с. (енгл. online)
Гном/Либо. мрежни п., на мрежи пре.с. (енгл. online)
КДЕ на вези пре.с. (енгл. online)
Моз. на мрежи пре.с., на вези пре.с. (енгл. online)
Фед. мрежни п. (енгл. online)
идеј. онлајн

Који је доступан на удаљеном рачунару у мрежи, којем се може приступити преко мреже, који се може користити кроз мрежу. Најчешће, али не обавезно, мрежа на коју се мисли је Интернет; на пример, продавница књига преко Интернета, карта града са тражењем улица, или вести које се редовно ажурирају.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. online2

ук./КДЕ на вези пре.с. (енгл. online)

Оно стање у којем машина ради, притом чинећи део већег система повезаних јединица у којем једне опслужују друге. Машина је овде поменута у општем смислу: то може бити рачунар или какав други уређај, али и комад софтвера када је сам по себи значајна карика система. Нпр. радно стање сервера на Интернету.

кп. online3

ук./КДЕ на вези пре.с. (енгл. online)

Својство садржаја да му се може тренутно приступити путем рачунара или другог информатичког средства; насупрот традиционалним носачима података, попут штампаних књига и приручника. Овакви су нпр. текстови помоћи у програмима, којима се приступа из програма самих и читају на монитору.

кп. overwrite

ук./Моз. преписати г. (енгл. overwrite)
Гном преписати г., преснимити г. (енгл. overwrite)
КДЕ пребрисати г. (енгл. overwrite)
Либо. преписати г., заменити г. (енгл. overwrite)
Фед. пребрисати г., преписати г., преснимити г. (енгл. overwrite)

Преко извесног садржаја, нпр. текста или датотеке, нанети нови тако да претходни буде изгубљен.