кп. network

пре. и др. мрежа и. (енгл. network)

Динамичка структура међусобно повезаних рачунара која омогућава њихову међусобну комуникацију, односно размену података. Могу је чинити од неколико рачунара у једној просторији, до стотина милиона широм света. Тако повезани рачунари имају различите улоге, као што су клијенти, сервери, усмеривачи, чворишта, итд. Повезаност се физички успоставља кабловима или бежично, или мешано по различитим деоницама.