кп. fade

ук./КДЕ претопити г. (енгл. fade, cross-fade)
Либо. унакрсно прелазити г.с. (енгл. fade, cross-fade)

Смењивање слика или музичких нумера тако што се једна прво утопи, а затим друга изрони.

кп. fadein

ук./КДЕ изронити г. (енгл. fade in)
Либо. појавити се г. (енгл. fade in)

Постепено појављивање слике из почетне једнобојне позадине (често црне, нпр. у играма), или појачавање звука из почетне тишине (нпр. у плејерима).

кп. fadeout

ук./КДЕ утопити г. (енгл. fade, fade out, fade to black)
Гном избледети г. (енгл. fade, fade out, fade to black)
Либо. избледети г., потамнити г., нестати г., ишчезнути г. (енгл. fade, fade out, fade to black)

Постепено нестајање слике у једнобојној позадини (често црној, нпр. у играма), или стишавање звука до тишине (нпр. у плејерима).

кп. feature

ук./Гном/КДЕ могућност и. (енгл. feature)
Либо. могућност и., додатак и. (енгл. feature)
Фед. могућност и., особина и. (енгл. feature)

Заокружена и јасно одређена особина коју програм поседује, радња коју може извести, или захтев који испуњава.

кп. file

пре. и др. датотека и. (енгл. file)
КДЕ фајл и. (енгл. file)

Најмања организациона јединица података на рачунару, заведених под извесним именом преко којег им се може приступати. Такође се може преузети с неког другог рачунара у мрежи, нпр. са Интернета.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. filemanager

ук. управник датотекама и.с. (енгл. file manager)
Гном управљач датотекама и.с., управљач датотека и.с., управник датотекама и.с., управник датотека и.с. (енгл. file manager)
КДЕ менаџер фајлова и.с. (енгл. file manager)
Фед. управљач датотекама и.с., управљач датотека и.с., управник датотекама и.с. (енгл. file manager)

Програм помоћу којег се датотеке и фасцикле могу отварати, премештати, умножавати, итд. Поред локалним, често уме да рукује и удаљеним системима датотека. Према начину приказа и извођења радњи над датотекама, деле се на: двопанелске, навигационе, просторне, тродимензионалне, итд.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. filename

пре. и др. име датотеке и.с. (енгл. filename)
КДЕ име фајла и.с. (енгл. filename)
идеј. назив датотеке

Ниска под којом се датотека води у систему датотека, ради приступања и тражења кроз стабло фасцикли. Обично се састоји од основног имена праћеног тачком и наставком, мада наставак може изостати: recnik.pdf (или речник.pdf), emacs. Тачан скуп дозвољених знакова и највећа дужина зависе од комбинације оперативног система и система датотека, и начина на који су подешени.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. filesystem

ук./Гном/Либо./Моз./Фед. систем датотека и.с. (енгл. file system)
КДЕ фајл систем и.с. (енгл. file system)
идеј. датотечни систем

Начин на који се датотеке записују и распоређују на складишном медијуму, попут хард-диска. Програмски се изводи на ниском нивоу, као компонента оперативног система, који обично подржава више различитих начина записа — како да би корисник могао да одабере најподеснији за своје потребе, тако и зато што различити складишни медијуми често прихватају различите начине записа.

Детаљније: Википедија

кп. firefox [прог.]

ук./Моз. фајерфокс и. (енгл. Firefox)
Гном Firefox и., Фајерфокс и. (енгл. Firefox)
КДЕ Фајерфокс и. (енгл. Firefox)
Либо./Фед. Firefox и. (енгл. Firefox)

Веб читач који је направила Мозила.

Детаљније: Википедија

кп. font

ук./КДЕ/Либо./Фед. фонт и. (енгл. font)
Гном фонт и., словни лик и. (енгл. font)
Моз. фонт и., писмо и. (енгл. font)

Стилски јединствен скуп графичких обличја којима се визуелно представљају знакови у тексту. Разликују се по подршци писама, нпр. неки садрже само латинична слова, други само источноазијске идеографе, итд. Према посматраној карактеристици могу се поделити на: пропорционалне и једноширинске, битмапиране и векторске, серифне и бесерифне, итд.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. force

пре. и др. приморати г. (енгл. force)
идеј. принудити, присилити, форсирати

Наредити програму да учини другачије од оног што предлаже или препоручује, или да увек поступа на исти начин где би се иначе понашање разликовало од случаја до случаја. На пример, наредити излазак усред поступка у току, или гашење рачунара иако има пријављених корисника.

кп. force2

пре. и др. наметнути г. (енгл. force)
идеј. форсирати

Задати извршавање одређене радње или постављање одређене вредности, када би у супротном то могло бити прескочено или учињено аутоматски на основу тренутних околности. На пример, задати употребу тачно једног кодирања уместо препознавања према тексту, или резолуцију за фонтове независну од физичке величине монитора.

кп. form

ук./КДЕ/Моз. формулар и. (енгл. form)
Гном/Либо. образац и. (енгл. form)
Фед. форма и. (енгл. form)

Уређени скуп поља за унос текстуалних података, с кратким описом податка покрај сваког поља. У папирном облику нпр. за уписе или анкете, а у електронском нпр. на веб страницама, за регистрацију на форуме или куповину на мрежи.

Детаљније: Википедија (енгл.), Википедија (енгл.)

кп. frontend

ук./КДЕ прочеље и. (енгл. frontend)

Спољашње корисничко сучеље које заклања самосвојно сучеље програма, тако да кориснику омогући лакши рад с тим програмом. Типично се јавља као графичка надградња када је самосвојно сучеље текстуално.

Коментари:

О појму:

Претресање израза: Сорта.