кп. daemon

ук./КДЕ демон и. (енгл. daemon, service) — аку. демон
Гном услуга и., сервис и. (енгл. daemon, service)
Фед. демон и., системска услуга и.с., услуга и. (енгл. daemon, service) — аку. демон

Програм који непрекидно ради у позадини, изван погледа и без непосредног општења с корисником, обављајући неки задатак ниског нивоа од важности за удобан рад на рачунару: надзирање активности делова хардвера, обрада мрежних активности, извршавање унапред планираних радњи, обавештавање о стању напајања, итд. Обично се покреће аутоматски при подизању оперативног система, али се може покренути и касније, на захтев корисника или под одређеним стицајем околности.

Детаљније: Википедија (енгл.), Википедија (енгл.)

кп. dataengine

КДЕ датомотор и. (енгл. data engine)

Плазма прикључак за добављање одређеног типа података, понекад и њихову визуелизацију. Обично се користе у плазма виџетима, нпр. за надзор стања батерије на лаптопу, извештај о временској прогнози, претрагу извора на Интернету, итд.

кп. default

пре. и др. подразумеван п. (енгл. default)
Моз. подразумеван п., изворни п. (енгл. default)

Таква вредност одређене поставке у програму, какву су аутори одредили као најпристалију потребама већине корисника, најпоузданију за исправан рад програма, најбољу за безбедност рачунара, итд. Поставке имају овакве вредности при првом покретању програма, и кориснику се обично пружа могућност да се у сваком тренутку врати на њих пошто је нешто својеручно мењао.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. delimiter

ук./КДЕ издвајач и. (енгл. delimiter)

Утврђени знак (или више њих) који, стављен на почетак и крај сегмента у тексту, омеђава тај сегмент као посебну ниску. Некад су почетни и крајњи знак исти (нпр. прости наводници), а некад се разликују (нпр. отворена и затворена заграда). Ако је текст подељен раздвајачима, често се стављају око ниске у којој раздвајач треба да се нађе као обичан знак.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. desktop

ук./Либо./Моз./Фед. радна површина и.с. (енгл. desktop)
Гном радна површ и.с., радна површина и.с. (енгл. desktop)
КДЕ површ и. (енгл. desktop)

Корени елемент графичког сучеља који обухвата све остале, прекривајући цео екран монитора. На њему се налазе прозори програма̑ у раду, разне иконе (нпр. за покретање програмȃ, корпа за смеће, често коришћени документи), панели, и аплети који исцртавају разне ствари (нпр. казаљке сата, оптерећење система, временску прогнозу).

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. desktop2

ук./Гном/Либо./Фед. радно окружење и.с. (енгл. desktop)
КДЕ радна површ и.с. (енгл. desktop)

Графичко рачунарско окружење засновано на метафори радне површине, које се одликује високом предусретљивошћу како би било приступачно најширем кругу корисника.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. developer [пргм.]

ук./КДЕ/Либо. програмер и. (енгл. developer)
Гном/Фед. програмер и. (енгл. developer, programmer)
Моз. развијач и. (енгл. developer)

Програмер који се, поред непосредног писања кода, бави и неким другим елементима израде и одржавања програма. То могу бити пројектовање, тестирање, документовање, подршка, итд.

Детаљније: Википедија (енгл.)

Порекла:

Ф.М. о изразу развијач:

Израз измишљен зарад превода програма фајерфокс на српски језик.

Коментари:

Ф.М. о изразу развијач:

Једнотомни Речник Матице Српске не бележи ово значење.

кп. dialog

ук./Гном/Либо. прозорче и. (енгл. dialog)
КДЕ дијалог и. (енгл. dialog)
Моз. прозор и. (енгл. dialog)
Фед. прозорче и., дијалог и. (енгл. dialog)

Прозор који програм издаје како би корисника обавестио о нечему, затражио даља упутства, или омогућио обављање неке усредсређене и краткотрајне радње, попут избора датотеке или подешавања.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. directory

пре. и др. фасцикла и. (енгл. folder)
Моз. директоријум и. (енгл. folder)
укс. директоријум и. (енгл. directory)
идеј. омотница

Ниво организације података изнад датотека, на којем се више њих групише у одређену тематску целину, заведену под неким именом. Груписање може бити по типу података (нпр. збирка слика, текстова, музике), временско-просторном догађају (садржаји са путовања, извештај о пројекту), и слично. Такође, неколико оваквих група може бити обухваћено једном надгрупом, и тако даље, чиме се успоставља стабло фасцикли.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. displaymanager

ук. управник пријаве и.с.
Гном управник пријаве и.с. (енгл. display manager)
КДЕ менаџер пријављивања и.с. (енгл. login manager)
Фед. управник приказом и.с., управник пријаве и.с. (енгл. login manager, display manager)

Графички програм за пријављивање, који кориснику тражи да унесе корисничко име и лозинку како би га пропустио на радну површину.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. download

пре. и др. преузети г. (енгл. download)
Моз. примити г. (енгл. download)
идеј. скинути

Од датотека изворно смештених негде у мрежи (посебно на Интернету) начинити копије на локалном рачунару. Традиционални мрежни извори су сервери (нпр. ФТП), а у новије време и п2п мреже (попут битторента).

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. download_i

пре. и др. преузимање и. (енгл. download)
Моз. пријем и. (енгл. download)
идеј. скидање

Заокружен пакет датотека на располагању за преузимање.

кп. drive

ук./КДЕ јединица и. (енгл. drive)
Гном/Либо./Фед. уређај и., диск и. (енгл. drive)
идеј. драјв

Уређај којим се подаци читају са трајног складишног медијума или уписују на њега. Медијуми могу бити нераздвојиви саставни део уређаја (нпр. плоче хард-диска), или изменљиви (нпр. ЦД-ови).

Коментари:

О појму:

Претресање израза: Сорта.

кп. driver

ук./КДЕ/Моз. драјвер и. (енгл. driver)
Гном/Фед. управљачки програм и. (енгл. driver)
Либо. управљачки програм и., драјвер и. (енгл. driver)
идеј. везник

Софтвер ниског нивоа који оперативном систему омогућава приступ и управљање одређеним хардвером, нпр. графичком картом или штампачем. Мора се, бар по неким деловима, изводити понаособ за сваку комбинацију комада хардвера и оперативног система, како би једно с другим могло функционисати.

Детаљније: Википедија