кп. backend

ук./КДЕ позадина и. (енгл. backend)
Гном позадински процес и.с., позадински мотор и.с., део нижег нивоа и.с., подлога и. (енгл. backend)
Фед. позадина и., зачеље и., позадински процес и.с. (енгл. backend)

Обавезан додатак програму којим се остварује нека његова основна функционалност, и који дејствује невидљиво за корисника. Типичан пример је мотор базе података у програмима који одржавају унутрашњи скуп података. Некада је могуће изабрати између више оваквих додатака, али тако да је у сваком тренутку тачно један од њих у употреби.

Коментари:

О појму:

Претресање израза: Сорта.

кп. backup

ук./КДЕ резерва и. (енгл. backup)
Гном/Фед. резерва и., резервна копија и.с. (енгл. backup)
Либо. резервна копија и.с. (енгл. backup)
Моз. резервна копија и.с., резервни умножак и.с., архива и. (енгл. backup)
идеј. бекап

Копија података која се повремено прави и складишти по страни, за случај да дође до губитка или нежељених измена над тим подацима. Често у виду архиве начињене од стабла фасцикли изворних података.

кп. backup2

ук./КДЕ/Фед. направити резерву г.с. (енгл. back up)
Гном израдити резерву г.с. (енгл. back up)
Моз. направити резерву г.с., архивирати г. (енгл. back up)
идеј. бекаповати

Начинити резерву података.

кп. bigendian

ук. велике крајности п.с. (енгл. big endian)

Крајност при којој се вишебајтни бројеви записују тако што бајт највеће тежине стоји на најнижој адреси.

Детаљније: Википедија (енгл.)

Порекла:

О изразу велике крајности:

Први пут коришћено у преводу ГЦЦ-а.

кп. bitmap

ук./КДЕ битмапа и. (енгл. bitmap, pixmap)
Гном слика и. (енгл. bitmap, pixmap)
Либо. битмапа и., бит мапа и. (енгл. bitmap, pixmap)
идеј. пиксмапа

Дигитална представа слике као скупа појединачних пиксела. Сваки пиксел чини утврђени број битова, од којег зависи највећи могући број боја на слици. По запису оваква слика може бити сирова или компресована, а по верности представе без губитака или са губицима.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. bitmap2

ук./Либо. битмапирани п. (енгл. bitmap)
КДЕ битмапски п. (енгл. bitmap)
Фед. битмапирани п., битмап п. (енгл. bitmap)

Који је представљен као скуп пиксела, нпр. слика, фонт или икона.

кп. bold

ук./КДЕ/Либо. подебљан п. (енгл. bold)
Гном подебљан п., зацрњен п., мастан п. (енгл. bold)
Моз. подебљан п., полуцрн п. (енгл. bold)

Облик фонта у којем су слова исцртана пунијим потезом у односу на основни за исту величину, тако да изгледају „црније“. У текућем тексту користи се за јако истицање појединих речи, због њихове важности или да би их читалац лако уочио при брзом прегледању текста.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. bookmark

пре. и др. обележивач и. (енгл. bookmark)
Моз. забелешка и. (енгл. bookmark)

Запамћен приступ одређеном ресурсу, најчешће веб страници на Интернету, али и другим удаљеним одредиштима у мрежи и локалним на рачунару (нпр. некој фасцикли). Састоји се најпре од УРЛ-а и описа ресурса, али може носити још детаља.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. boot

ук./КДЕ подићи г. (енгл. boot)
Гном/Фед. подићи г., покренути г. (енгл. boot)
Либо./Моз. покренути г. (енгл. boot)
идеј. бутовати

Ставити у погон сопственим напором, успоставити, покренути самим собом. На пример: оперативни систем покреће и управља другим програмима, али мора и да покрене самог себе; компилатор гради друге програме, али и нове верзије самог себе.

Детаљније: Википедија (енгл.)

Коментари:

О појму:

Претресање израза: Сорта.

кп. boot2

ук./КДЕ подизни п. (енгл. boot)
Гном/Фед. покретачки п. (енгл. boot)
идеј. бут

Помоћу кога се нешто подиже.

Детаљније: Википедија (енгл.)

Коментари:

О појму:

Претресање израза: Сорта.

кп. bootloader

ук. подизни учитавач и.с. (енгл. boot loader)
Гном подизач система и.с. (енгл. bootloader)
КДЕ подизни учитавач и.с. (енгл. bootloader, boot manager)
Фед. покретачки програм и.с., покретач система и.с. (енгл. boot loader, bootloader)

Програм ниског нивоа који започиње подизање оперативног система, у садејству са фирмвером рачунара. Обично кратког и ограниченог дејства, после чега оперативни систем сам наставља поступак.

Детаљније: Википедија (енгл.)

Коментари:

О појму:

Претресање израза: Сорта.

кп. border

пре. и др. ивица (енгл. border)
Гном/Моз. ивица, оквир (енгл. border)

Спољашњи делови, границе раванског објекта, попут странице папира, табеле или прозора на радној површини. Могу бити истакнути разним попунама, јасно издвајајући објекат из околине, или невидљиви када се објекат жели складно уклопити у целину.

кп. brightness

ук./Фед. осветљење и. (енгл. brightness)
Гном/Либо. осветљење и., осветљеност и. (енгл. brightness)
КДЕ осветљај и. (енгл. brightness)

Визуелни утисак о количини светлости коју рефлектује нека површина, на пример екран монитора.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. browse

ук./КДЕ/Моз. прегледати г. (енгл. browse)
Гном/Фед. разгледати г., прегледати г. (енгл. browse)
Либо. разгледати г. (енгл. browse)

Пролазити кроз скуп објеката оквирно представљених једним истакнутим својством (нпр. именом, насловом, иконом), с намером да се неки међу њима изабере за детаљније разматрање или обраду.

кп. browse_button

ук./Гном/Фед. Разгледај г. (енгл. Browse)
КДЕ Прегледај г. (енгл. Browse)
Либо. Разгледај г., Прегледај г., Претражи г. (енгл. Browse)
Моз. Прегледај г., Преглед г. (енгл. Browse)

Текст на дугмету којим се отвара прозорче са стаблом фасцикли, у циљу избора једне одређене датотеке или фасцикле.

кп. browser

ук./КДЕ прегледач и. (енгл. browser)
Гном читач и., прегледач и., разгледач и. (енгл. browser)
Либо. прегледач и., разгледач и. (енгл. browser)
Моз. читач и. (енгл. browser)
Фед. читач и., прегледач и., претраживач и. (енгл. browser)
идеј. браузер

Програм или део програма намењен кретању кроз одређени садржај, његово прегледање и избор по деловима, понекад и уз могућност тражења. На пример, веб читачем се приступа веб страницама на Интернету, а прегледачем датотека се разгледа стабло фасцикли и бирају датотеке.

Коментари:

О појму:

Многа окружења не користе јединствену реч за овај појам, већ различите речи у оквиру синтагме према потпојму (нпр. „веб читач“, али „разгледач датотека“).