кп. account

пре. и др. налог и. (енгл. account)

Укупност корисниковог присуства на неком систему: лични подаци, дозволе за деловање, простор за складиштење, итд. То може бити на одређеном рачунару под вишекорисничким оперативним системом, код провајдера приступа мрежи, на форуму на Интернету, и сл.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. action

ук./КДЕ радња и. (енгл. action)
Гном/Либо./Фед. радња и., акција и. (енгл. action)
Моз. дејство и. (енгл. action)

Скуп корака које програм или корисник предузме ради остварања одређеног циља.

кп. addon

пре. и др. додатак и. (енгл. addon)

Несамостални софтвер или статични садржај који се додаје програму ради допуне функционалности, измене понашања, преправки изгледа, итд. Обухвата прикључке, проширења, теме икона, тапете, итд.

кп. advanced

пре. и др. напредан п. (енгл. advanced)

Који је детаљнији, прилагодљивији, способнији у односу на просек или какву другу установљену основу.

кп. aligned

пре. и др. поравнат п. (енгл. aligned)
Моз. уравнат п. (енгл. aligned)

Који има одређено поравнање.

кп. alignment

пре. и др. поравнање и. (енгл. alignment)
Моз. уравнање и. (енгл. alignment)

Просторни однос редова текста и маргина странице, одређен расподелом празнина на крајевима и у унутрашњости редова.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. annotate

ук./КДЕ протумачити г. (енгл. annotate)
Гном/Либо. додати забелешке г.с. (енгл. annotate)

Опремити нешто тумачењима.

кп. annotated

ук./КДЕ с тумачењима пре.с. (енгл. annotated)
Гном/Либо. са забелешкама пре.с. (енгл. annotated)

Који је опремљен тумачењима.

кп. annotation

ук./КДЕ тумачење и. (енгл. annotation)
Гном прибелешка и., забелешка и. (енгл. annotation)
Либо. забелешка и., напомена и. (енгл. annotation)

Текст накнадно придружен неком објекту (попут пасуса или датотеке) којим се разјашњава сврха, значење, порекло, важност или каква друга особина тог објекта.

кп. applet

ук./КДЕ/Моз. аплет и. (енгл. applet)
Гном/Либо. програмче и. (енгл. applet)
Фед. програмчић и. (енгл. applet)

Парче софтвера које се уграђује и извршава у окриљу каквог већег програма, на чије се услуге ослања ради остваривања сопствене функционалности. На пример, овако може бити изведена игра којој се приступа кроз веб читач.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. application

ук./Гном/КДЕ/Моз. програм и. (енгл. application)
Либо./Фед. програм и., апликација и. (енгл. application)

Заокружено парче софтвера намењено крајњим корисницима, за обављање одређеног практичног задатка: управљање датотекама, писање текстова, слушање музике, обрада слика, крстарење Интернетом, итд. Најчешће, али не обавезно, корисник њиме саобраћа путем графичког сучеља.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. archive

пре. и др. архива и. (енгл. archive)

Датотека која садржи више других датотека, тако да се могу лакше преносити (нпр. преузимати и отпремати) или трајно складиштити (нпр. као резерва). Обично поседује известан степен компресије.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. archiver

ук./КДЕ архивар и. (енгл. archiver)

Програм који пакује датотеке у архиве и распакује их из њих. Између осталог, овакви програми разликују се и по томе којим форматима архива могу да рукују.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. authenticate

ук./КДЕ/Фед. аутентификовати г. (енгл. authenticate)
Гном аутентификовати г., пријавити се г., потврдити идентитет г.с., идентификовати г. (енгл. authenticate)
Либо. пријавити се г. (енгл. authenticate)

Извршити аутентификацију, обично за добијање извесних овлашћења.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. authentication

ук./КДЕ/Фед. аутентификација и. (енгл. authentication)
Гном аутентификација и., пријава и., идентификација и. (енгл. authentication)
Либо. пријава и., пријављивање и. (енгл. authentication)
Моз. аутентификација и., аутентикација и. (енгл. authentication)

Поступак утврђивања идентитета корисника или рачунара у мрежи, ради омогућавања приступа неком месту или ресурсу. Спроводи се, на пример, приликом пријављивања корисника на локални или удаљени налог, или пред размену података личне природе (е-пошта и сл.) између локалног рачунара и сервера.

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. authorization

ук./КДЕ/Моз. овлашћење и. (енгл. authorization)
Гном/Фед. овлашћење и., ауторизација и. (енгл. authorization)

Дозвола кориснику или рачунару да приступи одређеним ресурсима, чијем издавању најчешће претходи неки вид аутентификације. Може се разликовати по степену приступа (нпр. могу ли се ресурси уређивати или само прегледати) и обично је ограниченог трајања (нпр. до тренутка одјављивања корисника са свог налога).

Детаљније: Википедија (енгл.)

кп. authorize

ук./КДЕ овластити г. (енгл. authorize)
Гном/Фед. овластити г., ауторизовати г. (енгл. authorize)
Моз. ауторизовати г. (енгл. authorize)

Издати тражено овлашћење по успешно спроведеној аутентификацији.

Детаљније: Википедија (енгл.)