акроними (скр. акр.)

Акроними су речи настале састављањем првих (или више) слова неколико других речи, често постајући обичније саме по себи од синтагме коју скраћено означавају.

безбедност и криптографија (скр. безб.)

Методи и проблеми у обезбеђивању дигиталних података и приватности комуникације, често остваривани криптографским средствима.

организације (скр. орг.)

Организације која се баве истраживањем, развојем, производњом, услугама, извештавањем, друштвеношћу или активизмом у информатичкој свери. Произвођачи хардвера, издавачи софтвера, сервиси на Интернету; универзитети, институти, међународна тела и непрофитна удружења.

програми (скр. прог.)

Појмовник бележи и лична имена корисничких програма, како да би указао на постојање и намену неких важнијих међу њима, тако и да би повезао њихова транскрибована или преведена имена са изворним.

програмирање (скр. пргм.)

Концепти у програмирању рачунара, алгоритми и програмски обрасци, елементи програмских језика, методи и алатке за развој софтвера.

стандарни текстови (скр. стдт.)

Неки изрази и синтагме често се сусрећу у корисничким сучељима програма, на местима и у ситуацијама када одређују нешто више од свог основног појмовног значења. На пример, израз који се у текућем тексту може наћи у разним граматичким облицима, када чини наслов стандардног менија треба увек да стоји у једном одређеном облику.