Сверачунарски појмовник

„Сверачунарски појмовник“ је зборник појмова које корисници рачунара сусрећу у најразличитијим применама. За сваки појам дат је кратак опис и изрази који га именују у различитим рачунарским окружењима и литератури. Често је уз појам наведена и веза ка спољашњем садржају који га подробније описује. Уз изразе се понегде упућује и на расправе које су се око њих водиле.

Појмовник има двојну намену. После низа година превођења слободног софтвера на српски језик, дошао је тренутак да се приступи темељнијем усклађивању терминологије преко различитих преводилачких подухвата, чему је Појмовник посебно технички и организационо прилагођен. Појмовник такође може послужити корисницима локализованих рачунарских окружења, пружајући им на једном месту објашњења о изразима које сусрећу при раду на рачунару.

Појмовник уређују преводиоци с вишегодишњим искуством превођења слободног и другог софтвера. Сва питања у вези са Појмовником претресају се на јавној поштанској листи Сорта, отвореној за приступ свима који желе да се укључе у терминолошке и техничке дискусије о локализацији софтвера на српски језик. Појмовник прати и техничко упутство за рад на њему.

Овај поглед на појмовник садржи 267 појмова.

Садржај

Појмови по кључу: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Индекс израза

О појмовнику: oкружења, уредници, извори, области